Skip to content
  • Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest Grupa Karlik sp. j. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kaliskiej 28, 61-131 Poznań. Dane przetwarzane są w celu umówienia jazdy testowej.
  • Kontakt do nas: tel. 61/6775300. Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo.kontakt@karlik.poznan.pl.
  • Posługujemy się danymi na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 f RODO) w celach wynikających z łączących nas uzgodnień, zamówień i umów. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowo-handlowych dane będziemy przetwarzać, aby przekazać Państwu informacje o naszych innych produktach i usługach (zgodnie z wybraną przez Państwa formą kontaktu). Dodatkowo, jeżeli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe pozostałym spółkom z grupy Karlik, które są odrębnymi administratorami danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Dane mogą być przekazywane do firm współpracujących z nami w realizacji ww. celów, w tym dostawców i serwisantów usług IT/hostingu, doradców prawnych i podatkowych. W razie konieczności dane będą udostępniane uprawnionym organom państwowym. 
  • Dane przechowywane są przez okres realizowania ww. celów, co łączy się również z okresami wskazanymi w określonych przepisach prawa, w tym ewentualnych roszczeń i terminów ich przedawnień. W przypadku udzielonej zgody do czasu jej wycofania.
  • Przysługuje Państwu prawo: wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych (co nie wpływa na okres przed jej wycofaniem), dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. Aby zrealizować ww. prawa, prosimy o kontakt z nami. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych jest w recepcji salonu lub u inspektora ochrony danych.